A Gépészkari Hallgatói Képviselet Kollégiumi Ügyintéző Rendszerének használati feltételei

Ezen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészkari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: GHK) a GHK Kollégiumi Ügyintéző Rendszerében (mely elérhető a kolireg.ktk.bme.hu weboldalon) rögzített, illetve a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően bizalmasan kezel, azokat kizárólag feladatai ellátásához és szolgáltatásai működtetéséhez használja fel.

Ezen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy ha a belépési azonosítóm harmadik félnek kiadom, az ebből származó problémákért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészkari Hallgatói Képviselet a felelősséget nem tudja vállalni.

Továbbá tudomásul veszem, hogy a GHK Kollégiumi Ügyintéző Rendszerében indított pályázatom leadásával kijelentem, hogy a GHK Kollégiumi Ügyintéző Rendszerében leadott pályázatomban a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatok közlése a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 55. §-a alapján fegyelmi eljárást von maga után. Pályázóként tudomásul veszem, hogy a véglegesen leadott pályázatban valótlan adatközlés esetén, a jogtalanul elnyert kollégiumi férőhelyemtől elesek.